1.สมัครสมาชิกใหม่กับทาง ufabet24h.live ทำเทิร์นครบเพื่อรับโบนัสสูงสุดถึง 10,000 บาท ( เฉพาะ Sports book )
เงื่อนไข
ยอดสะสมเทิร์นครบ 3,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 100 บาท
ยอดสะสมเทิร์นครบ 40,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 200 บาท
ยอดสะสมเทิร์นครบ 70,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 300 บาท
ยอดสะสมเทิร์นครบ 110,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 400 บาท
ยอดสะสมเทิร์นครบ 220,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 500 บาท
ยอดสะสมเทิร์นครบ 440,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 1,000 บาท
ยอดสะสมเทิร์นครบ 770,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 1,500 บาท
ยอดสะสมเทิร์นครบ 1,500,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 2,500 บาท
ยอดสะสมเทิร์นครบ 3,000,000 บาท รับโบนัสสูงสุด 3,500 บาท